Terug

FEITEN VERSPILLING

 • De totale hoeveelheid verspilling in Nederland lag in 2013 tussen 1,8 en 2,7 miljoen ton.
   
 • Consumenten verspillen 0,8 miljard kilo per jaar.
   
 • Huishoudens kopen 368 kilogram per inwoner per jaar aan vast voedsel. 
  19 kilogram valt  onder onvermijdbaar voedselverlies, de overige 349
  kilogram is gewoon eetbaar.
   
 • Zo'n 14% van het eetbare voedsel wordt verspild, jaarlijks 47 kilo per inwoner
  en per huishouden zo'n 105 kilo.
   
 • De Nederlandse consument gooit ongeveer voor 2,5 miljard euro aan
  eetbaar voedsel per jaar weg.
   
 • Dat is jaarlijks zo’n € 340,- euro per huishouden. Per persoon ruim € 150,-.
   
 • Eenpersoonshuishoudens, gezinnen met (jonge) kinderen en jongeren
  onder 25 jaar verspillen relatief het meest.
   
 • We denken minder te verspillen dan gemiddeld. Iedere dag een beetje weggooien, 
  loopt echter uiteindelijk over een jaar behoorlijk op.
   
 • Voedselverspilling is belastend voor het milieu. Het kost energie en grondstoffen 
  om voeding te produceren, vervoeren, bewerken, verpakken, bewaren en
  eventueel te bereiden. 
   
 • Voedselresten van consumenten zijn moeilijk terug te winnen en weer hoogwaardig
  in te zetten omdat ze gemengd zijn met overig vuilnis. Bijna 90% van het weggegooide
  voedsel komt terecht in de grote berg huishoudelijk restafval en wordt verbrand.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Voedselverspilling door consumenten, van het Voedingscentrum.