Terug

VOORWAARDEN

  • Op dit platform krijg je tips, handvatten en recept ideeën, om je te inspireren om minder voedsel te verspillen. Wil je deze ideeën toepassen in een volwaardige maaltijd? Gebruik dan de richtlijnen van de Schijf van Vijf als uitgangspunt.

  • Voedingscentrum behoudt zich het recht voor materiaal dat door gebruikers op de website geplaatst wordt te verwijderen.

  • Voedingscentrum heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de informatie op de site of voor mogelijke schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website of enige hieraan gelinkte site.

  • Voedingscentrum is jegens bezoekers evenmin aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie. Het (elektronisch) verkeer tussen Voedingscentrum en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van
    de bezoeker.

  • Voedingscentrum behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website.

  • Wanneer gebruikers van Kliekipedia hun e-mailadres verstrekken bij het plaatsen van een tip of recept, wordt dit email-adres niet verstrekt aan derden.

  • Als initiatiefnemer heeft SIRE haar uiterste best gedaan alle rechthebbenden met betrekking tot het materiaal op deze website te bereiken.